Zásady ochrany osobních údajů:

Správcem osobních údajů je společnosti TENZOVÁHY, s.r.o.,  IČO: 48393789, se sídlem: Machátova 345/3, Slavonín, 783 01 Olomouc, Česká republika (dále jen „Správce“). 

Subjektem osobních údajů je zákazník Správce („Subjekt“), který předal Správci své osobní údaje příslušným objednávkovým formulářem. Osobním údajem je Jméno a Příjmení, telefon a emailová adresa. Pro účely odpovědi na poptávku Subjektu Správce další, než uvedené, osobní údaje nezpracovává, a uvedl-li subjekt v poptávce další údaje, Správce tyto neeviduje a neuchovává. 

Správce zpracovává pouze osobní údaje pro účely odpovědi na poptávku ze Strany subjektu, případně pak také pro účely nabídky souvisejícího zboží, nebo služeb (tedy obchodní sdělení). Zpracování probíhá pouze pomocí vlastních zaměstnanců zavázaných mlčenlivostí, nedochází a nebude docházet k žádnému předávání emailových adres třetím osobám nebo do třetích zemí.

Účelem zasílání obchodních sdělení je nabídka produktů a služeb Správce osobám, které již projevily zájem o to související produkty a služby odebírat s tím, že právním základem pro toto zasílání je oprávněný zájem Správce nebo souhlas adresáta obchodního sdělení. 

Byl-li dán souhlas se zasíláním, je možno jej kdykoliv a bezplatně odvolat a to využitím formuláře níže (shodný, jako objednávkový formuláře), prostým zasláním emailu na adresu společnosti, či telefonicky nebo osobně. Po odvolání souhlasu dojde k vymazání emailové adresy a obchodní nabídky již nebudou zasílány. Odvoláním Vašeho souhlasu však nebude dotčena předchozí zákonnost zpracování Vašeho emailu a zasílání obchodních nabídek v minulosti. 

Je-li Vám zasílána nabídka na základě Vaší předchozí objednávky, nebo dokonce již i smluvního vztahu, můžete kdykoliv sdělit, že Vám již nemají být žádné následné ani související sdělení zasílány, a to kdykoliv a bezplatně využitím formuláře níže (shodný, jako objednávkový formuláře), prostým zasláním emailu na adresu společnosti, či telefonicky nebo osobně.

Každý adresát obchodního sdělení může změnit svou emailovou adresu, může žádat o sdělení účelu a právního základu pro zpracování jeho emailové adresy. Má právo žádat o vymazání své emailové adresy ze seznamu Správce. Má právo žádat o pozastavení zasílání obchodních sdělení v případě, že namítá nezákonnost tohoto zasílání. Má právo být vyrozuměn o úpravách a změnách účelu zasílání včetně dalších změn týkajících se zpracování jeho emailové adresy. Má právo podat námitku proti zpracování jeho emailové adresy pro potřeby zasílání obchodních sdělení. Má právo obrátit se na dozorový úřad se svou stížností proti zpracování jeho emailové adresy a obsahu obchodního sdělení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice.

Tyto zásady se netýkají jiného zpracování, než zasílání odpovědí na poptávku Subjektu. Zejména se netýkají zpracování dalších osobních údajů v případě, že adresát je ve smluvním nebo jiném vztahu ke Správci.  

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti