Upravit stránku

Proč se spokojit jen se základním řešením?


Bezobslužný provoz vah

Bezobslužný provoz na váze je řízen softwarově. Uživatelským rozhraním je klávesnicový terminál s bezkontaktní čtečkou čipových karet instalovaný na sloupku. K jednoznačné identifikaci vážených vozidel a nákladu slouží čipové karty. Druh nákladu na vozidle volí řidič vozidla pomocí klávesnice na terminálu. Řidič se může identifikovat osobním číslem nebo osobní čipovou kartou.
Podmínkou pro funkčnost systému je na vážním PC nainstalovaný software „Expediční váha“, který je již v základní verzi připraven pro zpracování dat z čipových karet. 
Popsaný systém bezobslužného provozu je použitelný jak pro dynamické váhy pro vážení vozidel za jízdy, tak i pro statické mostové váhy pro vážení vozidel za klidu.


Kamerový dohled nad vozidlem

Pro dohled nad pohybem vážených vozidel může být vážicí systém vybaven až čtyřmi kamerami - obvykle 2 kamery v každém směru jízdy, které snímají část čela vozidla s registrační značkou (SPZ) a zároveň náklad na vozidle. Čas snímkování vozidla je synchronizován s pohybem vozidla přes váhy.
Snímky mohou být zobrazeny a archivovány přímo v řídicím počítači vah nebo odesílány na server v podnikové síti.


Software "Expediční váha"

Software je součástí každé váhy, může se lišit dle typu váhy nebo požadavků zákazníka.

Vážicí systém poskytuje v reálném čase uživateli informaci o okamžité hmotnosti vozidla, veškerá data o jejich provozu včetně statistik, trendů a možných extrémních kombinací při vážení. Komfortní software umožňuje vedle přehledné evidence vozidel, materiálů a dopravců i generování faktur, bilancí a exportu dat do návazných informačních systémů podniku. Přímé řízení vah z počítače pomocí software „Expediční váha“ přináší uživateli mnoho výhod oproti běžným mostovým vahám vybavených jen indikátorem hmotnosti.


Příslušenství vhodné pro bezobslužný provoz vah

Pokud přemýšlíte, jak vybavit svoje váhy, můžete se inspirovat touto nabídkou:
Software "Expediční váha"
Set pro automatické vážení
Set pro automatické čtení registračních značek
Venkovní displej pro pohodlné čtení údajů vážení
Signalizační zařízení
Automatické závory