Upravit stránku

Mostové váhy slouží k zjištění celkové hmotnosti silničních vozidel za klidu. Vynikají vysokou přesností. Proto jsou také nazývány vahami statickými. Jsou využívány v zemědělství, potravinářství, zpracovatelských provozech apod. Vážení je automaticky vyhodnoceno a zpracováno počítačem. Mostové váhy jsou certifikovány pro obchodní vážení.

Mostové váhy jsou rozděleny do tří typů podle provedení:

 • zapuštěné do úrovně vozovky
 • nadúrovňové s nájezdem
 • přenosné ocelové

Rychlý dotaz

Volejte, pište: 

Tel: +420 585 428 186 (7:30 - 16:00)
Mobil: +420 774 739 632
E-mail: poptavky@tenzovahy.cz


Jak mostové váhy fungují?

 • Mostové váhy jsou určeny výhradně ke zvážení celkové hmotnosti vozidla. To může být zváženo, jakmile stojí všechny jeho nápravy na tzv. vážním mostu. 
 • Váživost vah je 30 až 60 tun s rozlišením (dílkem) 10 nebo 20kg.
 • Mostové váhy jsou dodávány v široké škále rozměrů v délkách od 6 do 24m (podle délky vážených vozidel).
 • Základní částí vyhodnocovacího systému vah je indikátor, který je vybaven kromě zobrazení hmotnosti i dalšími diagnostickými funkcemi.

 

Vozidlo je zváženo za klidu

Přehled typů mostových vah

Mostové váhy zapuštěné

Špičková kvalita železobetonových mostů uložených na kvalitních tenzometrických snímačích spolu se zapuštěnou instalací řadí tento produkt k tomu nejlepšímu, co je možné v oblasti mostových vah získat. Úspora místa při najíždění vozidla na váhu je příjemným bonusem.


Mostové váhy nadúrovňové

Nadúrovňové provedení vzniklé kombinací kvalitních železobetonových mostů konstrukčně řešených jako žebrové prefabrikáty a nerezových tenzometrických snímačů vytváří cenově přijatelnou variantu robustních mostových vah určených pro běžný provoz. 


Mostové váhy přenosné

Přenosné silniční váhy jsou velmi výhodné pro jejich snadnou instalaci na přiměřeně tvrdý povrch k instalaci stačí jen vysokozdvižný vozík. Nevyžadují speciální stavební přípravu a jsou navrženy pro snadnou přepravu. Jejich případná demontáž nebo stěhování jsou velmi rychlé. Ideální řešení jak pro trvalé, tak i dočasné umístění.


Hlavní přednosti

 • Variabilní trvanlivá konstrukce (zapuštěná, nadzemní, přenosná)
 • Kvalitní výbava pro celoroční provoz - nerez snímače s vysokým krytím, ocelové chráničky kabeláže
 • Možnost bezobslužného provozu
 • Přesné vážení v kategorii III - vhodné pro dražší suroviny
 • Váživost až 60t dílkem 20kg
 • Integrace do firemního informačního systému
 • Celoroční provoz
 • Servisní dohled v režimu 24/7
 • Diagnostika
 • Schváleno pro obchodní vážení
Základní částí vyhodnocení hmotnosti je indikátor

Mostové váhy jsou vyráběny z kvalitního železobetonu

Spolehlivá konstrukce

U všech typů tvoří základ ocelový nebo železobetonový vážní most o šířce 3m. Přesné prefabrikáty umožňují rychlou montáž. Železobetonové mosty z vysokopevnostního betonu třídy B45 zajišťují maximální životnost vah.

Mostní dílce jsou uloženy na kvalitních tenzometrických snímačích zaručujících dlouhodobou spolehlivost vážního systému.


Ochrana proti korozi a nečistotám

Ochrana proti korozi ocelových prvků je provedena zinkováním. Povrch mostů je navíc chráněn speciálním protiskluzovým nátěrem odolným proti vlivům vnějšího prostředí. Každý most je opatřen servisním otvorem. Mezera mezi základovým rámem a okrajem mostů je po celém obvodu váhy překryta pryžovým těsnicím profilem tvaru T, který zabraňuje padání nečistot do váhy a zanášení spodní stavby.
Pryžový těsnicí T-profil zabraňuje zanášení vnitřní části vah


Technická specifikace

ParametrHodnota
Váživost (dle typu)30 až 60 tun
Dílek při vážení10/20 kg
Třída přesnosti III
Rozměryd x š: (6-24) x 3 m
Vážení za pohybu ne
Schválení typu měřidla v ČRano, obchodní

Praktické využití

Zvažujete, zda se tento produkt hodí pro Váš provoz? Zde je malá inspirace pro typické využití mostových vah:

Mostové váhy doporučujeme zejména do těch provozů, kde je hlavní důraz na maximální přesnost vážení – tedy tam, kde cena za tunu váženého produktu dosahuje řádově tisícikorun. Vysoké přesnosti vážení je docíleno tím, že vážené vozidlo stojí celé na váze za klidu. Rozměr vážního mostu je odvozen podle délky nejdelšího váženého vozidla či soupravy - např. pro správné vážení běžného pětinápravového kamionu je zapotřebí vah s rozměry alespoň 16 x 3m.

Mostové váhy poslouží maximální přesností vážení

Rozšíření systému o další funkce a příslušenství

Systém mostových vah je možné rozšířit o další příslušenství dle vašich požadavků:

Komunikace s dispečerským pracovištěm
Venkovní  displej pro pohodlné čtení údajů vážení
Signalizační zařízení
Automatické závory
Set pro automatické vážení
Přehledové kamery

Stavební příprava

Stavební příprava

Stavební přípravu v potřebném rozsahu obvykle provádí objednatel nebo firma objednatelem určená; postupuje podle dodaného typového projektu a pod dohledem dodavatele vah.