Špičkové váhy pro dopravu a průmysl 

Vážení a klasifikace vozidel za vysokých rychlostí - typ HSW-2000

HSW 2000

Stáhněte si

Prospekty

  • česky
  • english
  • deutsch
  • Россию
  • Српска

Charakteristika systému HSW-2000 pro vysokorychlostní dynamické vážení vozidel

Zařízení je určeno pro sledování zatížení silnic, dálnic, dálničních mostů a pro předběžný výběr přetížených nákladních vozidel z dopravního proudu. Vozidla jsou klasifikována a vážena za vysoké rychlosti (angl. High Speed Weighing in Motion - HS WIM - vysokorychlostní vážení vozidel). Toto zařízení, v ČR nazývané též „vysokorychlostní dynamické váhy“ je schopno i při vysoké rychlosti vozidla na dálnici určit hmotnost jednotlivých náprav, skupin náprav a celého vozidla s přesností 5-10% - dynamické vážení. Tato přesnost nepostačuje k uložení správního poplatku za překročení nejvyšší povolené hmotnosti náprav či vozidel, proto je třeba vozidlo signalizací zpomalit a odklonit na nejbližší kontrolní stanoviště k přesnějšímu převážení na úředně ověřovaných nápravových vahách (nejvhodnější je typ VM-2.2). Oba typy zařízení mohou pracovat ve zcela automatickém režimu, kdy protokol o kontrolním vážení je odesílán na nejbližší pracoviště správce komunikace, kde je porušení vyhlášky zpoplatněno.

Takové komplexní řešení vysokorychlostního vážení vozidel společnost Tenzováhy, s.r.o. realizovala v projektu Automatické vážící stanice budované na km 62 dálnice D2.

Technické rešení systému HSW-2000 - vysokorychlostní vážení vozidel

SensorPři vážení vozidel za vysokých rychlostí používáme jako detektory hmotnosti nejpřesnější dostupné úzké quartz senzory (angl. WIM strip sensors) v kombinaci s indukčními smyčkami, které slouží pro klasifikaci vozidel a monitoring intenzity dopravy. Tyto senzory se při instalaci napevno zabudují do rovného povrchu vozovky, z hlediska kvality a životnosti nejlépe betonového. Povrch snímačů lze v případě potřeby přebrousit a přesně je tak slícovat s povrchem vozovky, což přispívá k přesnosti a dlouhodobé spolehlivosti měření.

Dálnice HS WIM

Vhodná konfigurace senzoru se stanoví v závislosti na dopravním zatížení jednotlivých jízdních pruhu sledované komunikace. U komunikací dálničního typu se obvykle do pravého jízdního pruhu, kde se pohybuje většina nákladních vozidel instaluje plná sada senzorů, do předjížděcího pruhu pak levnější sada střídavá - přesazená.

Vyhodnocovací jednotka je umístěna v kabinetu u silnice, přenos dat probíhá pomocí radiomodemu, Wifi sítě nebo technologií GSM podle podmínek v místě instalace. Modulární stavba umožňuje rozšiřovat základní funkci vysokorychlostního dynamického vážení o čtení RZ (SPZ) vozidel, nebo např. o řízení proměnného dopravního značení pro odklon pretíženého vozidla z úřednímu vážení na přesných nízkorychlostních dynamických vahách.
O fukčnosti vzniklé propojením technologie vysokorychlostního dynamického vážení a nízkorychlostního dynamického vážení si přečtěte zde

Další možnosti využití systému vysokorychlostního vážení vozidel HSW-2000

Sběr dat pro efektivní hospodaření s komunikacemi

HSW sběr datS rostoucím počtem těžkých nákladních vozidel jsou silnice a dálnice často zatěžovány nad jejich konstrukční meze, což je hlavní příčinou zrychleného opotřebení a následného rozpadu vozovek. HSW-2000 poskytuje přesné údaje o dopravním zatížení komunikací, umožňuje správně a včas plánovat údržbu a prodloužit tak životnost komunikací.

Ochrana mostů

HSW mostyMosty jsou nejméně odolné, přitom však nejnákladnější součásti silniční infrastruktury, které nejvíce trpí dynamickými rázy od kol přetížených vozidel. HSW-2000 včas detekuje tato vozidla, která je pak možno před mostem zpomalit nebo zabránit vjezdu na most.

Máte zájem o toto řešení? Kontaktujte nás

Odpovíme do 2 pracovních dnů. Děkujeme za dotaz!

Jste zde: Tenzováhy - váhy pro dopravu a průmysl Vážení a klasifikace vozidel za vysokých rychlostí - typ HSW-2000

 

na začátek stránky

 

© TENZOVÁHY, s.r.o., Machátova 345/3, 783 01 Olomouc - Slavonín, Česká republika, tel./fax: (+420) 585 428 186, e-mail: info@tenzovahy.cz  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz