Špičkové váhy pro dopravu a průmysl 

Průvodce výběrem vah

Obchodní vážení

Vážení vozidel pro zjištění hmotnosti nákladu.

Úřední vážení

Vážení vozidel pro kontrolu hmotnosti vozidel a jejich náprav.

Speciální vážení

Vážení nadrozměrných vozidel. Testování vozidel v STK.

Vážení na vozidlech

Vážení nákladu na nakladačích, bumperech, vysokozdvižných vozících...

Jiné typy vah

Od návrhu vážního systému přes jeho realizaci až po kalibrace a servis...

 

1. Vážení vozidel pro zjištění hmotnosti nákladu („obchodní vážení“)

Při výběru váhy pro „obchodní vážení“ nákladu na vozidlech mohou naši zákazníci zvolit ze dvou různých koncepcí vah:

Mostové váhySilniční váhy s neautomatickou činností, pro něž se vžilo označení „mostové váhy“ váží vozidlo stojící celé na váze za klidu a dosahují tak vysoké přesnosti. Naše společnosti nabízí mostové váhy v rozměrech od 6 x 3 do 18 x 3 metrů a s ocelovým nebo železobetonovým provedením mostovky. Zákazník si volí rozměr vážního mostu podle délky nejdelšího váženého vozidla či soupravy - např. pro správné vážení běžného pětinápravového kamionu je zapotřebí vah, jejichž nosič břemene (most) má rozměr alespoň 16 x 3m a hmotnost několika tun, což je třeba uvážit z hlediska výsledné ceny technologie, náročnosti instalace i případného servisu. Mostové váhy pro kamiony proto doporučujeme zejména do těch provozů, kde je hlavní důraz na maximální přesnost vážení – tedy tam, kde cena za tunu váženého produktu dosahuje řádově tisícikorun.

VM 1.2Silniční váhy s automatickou činností, nazývané též „dynamické nápravové váhy“, váží vozidlo (např. kamiony) za jízdy přes váhu. Dosahují obvykle nižší přesnosti (v řádu desetin procenta z celk. hmotnosti), protože se do vážení promítají vnější vlivy, jako je rovinnost vážní zóny a plynulost jízdy vozidla přes váhu. Výhodou vah této koncepce je, že vážní most je rozměrově malý, u námi vyráběných vah je to cca 0,8m x 3m. Je-li k tomu vážní zóna kolem váhy uzpůsobena, lze na vahách této koncepce zvážit jakkoliv dlouhou jízdní soupravu. Malý a lehký vážní můstek znamená též jednodušší instalaci i údržbu. Například čištění základu vah pak může provádět i zaškolený uživatel bez přítomnosti servisního technika a bez potřeby jeřábu. Váhy této koncepce se proto velmi dobře uplatňují v náročných provozních a klimatických podmínkách - ve stavebních provozech, lomech, pískovnách, na skládkách odpadů atd, tedy tam, kde cena za tunu váženého produktu dosahuje řádově stokorun. Navíc na nápravových vahách zjistíte nejen celkovou hmotnost vozidla, tak jako u mostových vah, ale i hmotnosti jednotlivých náprav a dalších limitů v souladu s vyhláškou MD č. 341/2002 Sb., jejichž překročení může stát řidiče peníze i body při kontrolním vážení během silniční kontroly.

Pro lepší představu o způsobu vážení na obou druzích vah si dále prohlédněte

2. Vážení vozidel pro kontrolu hmotnosti vozidel a jejich náprav („úřední vážení“)

Pokud uživateli jde o zjištění všech hmotnostních parametrů vozidel v souladu limity stanovenými vyhláškou MD č. 341/2002 Sb. a chce vozidla kontrolovat podobně jako při silničních kontrolách vozidel, má na výběr některý ze tří možných způsobů vážení:

  • Vážení vozidla naráz (staticky) na sadě kolových vah Tento způsob vážení bývá obvykle nejpřesnější, avšak je velmi náročný časově i finančně - pro zvážení běžného pětinápravového kamionu je totiž třeba 10 ks vážicích plošinek. V ČR PW 10tento způsob vážení umožňují námi vyvinuté mobilní váhy typu PW-10. Více o tomto způsobu vážení zde.
  • Vážení vozidla při plynulém přejezdu vozidla přes vážicí můstky - vážení za jízdy. Pro nepřetržitou automatickou kontrolu velkého množství vozidel byly vyvinuty a v mnohaletém nepřetržitém provozu prověřeny robustní, pevně zabudované dynamické váhy typu VM-2, pro namátkové kontroly vozidel se využívají mobilní váhy PW-10. Více o tomto způsobu vážení zde.
  • Vážení vozidel "postupně po nápravách" na jedné dvojici přenosných vah je nejvíce problematický - nejenže zvážení vozidla trvá velmi dlouho, ale u tohoto způsobu použití jsou i největší nejistoty měření v důsledku toho, že je jedno vozidlo váženo postupně v několika vážních cyklech. I když naše váhy PW-10 tento způsob vážení umožňují, doporučujeme je používat některým z výše uvedených způsobů s lepšími výsledky. Více o tomto způsobu vážení zde.

3. Vážení speciálních vozidel a nástaveb, testování vozidel

VMP 2Vhodný způsob měření a z něj plynoucí typ vah závisí na typu váženého objektu. U nadrozměrných vozidel např. Belaz a u speciálních nástaveb jsme s úspěchem použili sadu mobilních vah PW-10

4. Vážení nákladu na vozidlech (nakladače, vysokozvižné vozíky, dumpry ap.)

HelperyVážení na vozidlech nachází uplatnění zejména tam, kde není možné nebo ekonomické vážit vozidla na silničních vahách. Pro tyto účely nabízíme váhy typu Helper, které lze instalovat především na kolové nakladače a vysokozdvižné vozíky, ale také na některé dumpry, bagry a další stroje sloužící pro nakládku vozidel.

5. Jiné typy vah

Specialisté naší společnosti jsou připraveni vyhovět i požadavkům na dodávku jiných typů vah a měřidel. Jako výrobní společnost s dlouholetými zkušenostmi s vývojem vah, vážní elektroniky i software zabezpečíme celý proces od návrhu vážního systému přes jeho realizaci až po kalibrace a servis po celou dobu jeho životnosti. Pokud vhodný typ vah nenajdete v naší standardní nabídce, pošlete nám e-mail s požadavkem nebo použijte tento kontaktní formulář.

Jste zde: Tenzováhy - váhy pro dopravu a průmysl Průvodce výběrem vah, vážení vozidel

 

na začátek stránky

 

© TENZOVÁHY, s.r.o., Machátova 345/3, 783 01 Olomouc - Slavonín, Česká republika, tel./fax: (+420) 585 428 186, e-mail: info@tenzovahy.cz  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz