Top weighs for transport and industry 

TENZOVÁHY cestné váhy

Vyrábame cestné váhy, bezobslužné váhy pre váženie za jazdy, mostové váhy, mobilné váhy pre políciu a kontrolné váženie, váhy pre skúšobne a STK, váhy pre hraničné prechody, váženie za nízkych - LSWIM i vysokých rýchlostí - HSWIM, váhy pre nakladače.

Naše produkty

Cestné váhy

Vyrábame cestné váhy pre váženie za jazdy ( typ VM-1.2 a VM-2.2 ) pre váženie nákladov na vozidlách a pre kontrolu zaťažení vozidiel, cestné váhy mostové, mobilné cestné váhy pre políciu ( typ PW-10 ), cestné váhy do skúšobní a STK ( typ VMP-2 ).

Spoľahlivosť v ťažkých prevádzkových a klimatických podmienkach, odolné proti zamŕzaniu, automatické váženie bez obsluhy. Stop pokutám za preťažené vozidlá!

Mobilné váhy

Ponúkame mobilné váhy. Pokrok vo vývoji tenzometrických snímačov umožnil uviesť na trh toto tenké a ľahké vážiace zariadenia - mobilné váhy. Spája ich spoľahlivosť tenzometrických váh s vysokou mobilitou pri každodennej prevádzke.

Mobilné váhy - systém tvorí vážiacu plošinky dimenzované na max zaťaženie kolesa 10 000 kg a vyhodnocovacie zariadenie, ktoré ihneď po prejazde vozidla cez plošinky vygeneruje rozbor zaťaženie vozidla a jeho náprav is tlačeným protokolom o vážení v súlade s platnou vyhláškou MD ČR.

Prenosné váhy

Prenosné váhy vyrábame v dvoch verziách - ako prenosné váhy pre váženie materiálu na dočasných vážnych stanoviskách ( typ VMP-2 ) alebo ako prenosné váhy pre námatkovu kontrolu vozidiel Políciou ( typ PW-10 ). Prenosné váhy PW-10 možno napájať i z batérií.

Prenosné váhy našej výroby využíva pre kontrolné váženie vozidiel Polície, Colníci, štátne skúšobne vozidiel alebo firmy, ktoré často menia svoje stanoviská.

Váženie na strojoch a vozidlách

Ponúkame váženie na strojoch a vozidlách. Vážiť možno aj priamo v kabínach stavebných strojov a vozidiel. Od r 2003 sme zástupcami spoločnosti VEI Srl pre českú republiku a ponúkame váhy rady Helper.

Váženie na strojoch a vozidlách - pre kolesové nakladače, vysokozdvižné vozíky, dumpery a ďalšie stroje. Najviac sa uplatňujú tieto typy: Helper mini, Helper Millenium, Helper 7, Helper 21. Ďalej pre váženie na strojoch a vozidlách môžeme ponúknuť vážiace systémy Sherpa.

Váženie vozidiel

Vyrábame rôzne typy váh ( vážiace mostíky, prenosné váhy, mostové váhy ) pre váženie vozidiel, zaisťujeme váženie nadrozmerných vozidiel, vyrábame vážiace stanice pre úradné váženie vozidiel za jazdy ( WIM ). Dodávame váhy pre váženie na vozidlách.

Vážením vozidiel sa zaoberáme 20 rokov a vyvinuli sme rôzne typy cestných váh pre váženie vozidiel s nákladom alebo pre úradné váženie vozidiel.

Sídlo spoločnosti:

Machátova 345/3
783 01 Olomouc - Slavonín

Tel.: +420 585 428 186
Fax: +420 585 428 186
info@tenzovahy.cz

 

You are here: Tenzováhy - weighs for transport and industry TENZOVÁHY cestné váhy, bezobslužné váhy pre váženie za jazdy

 
 

© TENZOVHY, s.r.o., Machtova 345/3, 783 01 Olomouc - Slavonn, Czech republic, tel./fax: (+420) 585 428 186, e-mail: info@tenzovahy.cz  |  Web site design Uzitecnyweb.cz