Top weighs for transport and industry 

TENZOVÁHY wagi

Produkujemy wagi samochodowe, wagi bezobsługowe do ważenia w trakcie jazdy, wagi pomostowe, przenośne wagi dla policji i do kontrolnego ważenia, wagi dla zakładów testujących i Stacji Kontroli Pojazdów, wagi dla przejść granicznych, ważenie przy niskiej prędkości – LSWIM i przy wysokiej prędkości - HSWIM, wagi do ładowarek.

Nasze produkty

Wagi przenośne

Wagi przenośne produkujemy we dwóch wersjach – przenośne wagi do ważenia na chwilowych stanowiskach ważenia ( typ VMP-2 ) lub przenośne wagi dla losowej kontroli pojazdów przez funkcjonariuszy Policji ( typ PW-10 ). Przenośne wagi PW – 10 można zasilać z baterii.

Przenośne wagi naszej produkcji stosują w celu ważenia kontrolnego pojazdów funkcjonariusze Policji, celnicy, państwowe stacje kontroli pojazdów lub firmy, które często zmieniają swe stacje postojowe.

Wagi samochodowe

Produkujemy wagi samochodowe do ważenia w trakcie jazdy ( typ VM-1.2 oraz VM-2.2 ), do ważenia ładunków przewożonych i do kontroli obciążenia pojazdów, wagi pomostowe, przenośne wagi samochodowe dla policji ( typ PW-10 ), wagi samochodowe do zakładów testujących i do Stacji Kontroli Pojazdów ( typ VMP-2 ).

Niezawodność w trudnych warunkach pracy i warunkach klimatycznych, odporne na działanie mrozu, automatyczne ważenie bez obsługi. Stop mandatom za przeładowane pojazdy!

Ważenie pojazdów

Produkujemy różne typy wag ( wagi najazdowe, wagi przenośne, wagi pomostowe ) do ważenia pojazdów, zapewniamy ważenie niestandardowych pojazdów, produkujemy stacje dla urzędowego ważenia pojazdów w trakcie jazdy ( WIM ). Dostarczamy wagi do ważenia na pojazdach.

Problematyką ważenia pojazdów zajmujemy się od 20 lat i zaprojektowaliśmy różne typy wag do ważenia pojazdów z ładunkiem lub w celu urzędowego ważenia pojazdów.

Siedziba firmy

TENZOVÁHY, s.r.o.
Machátova 345/3
783 01 Olomouc - Slavonín
Czechy

Kontakt

Telefon:+420 585 428 186 (Czeski, Angielski, Rosyjski, Słowacki)
Faks:+420 585 428 186
Email: info@tenzovahy.cz

 

You are here: Tenzováhy - weighs for transport and industry TENZOVÁHY wagi samochodowe, wagi bezobsługowe do ważenia w trakcie jaz

 
 

© TENZOVHY, s.r.o., Machtova 345/3, 783 01 Olomouc - Slavonn, Czech republic, tel./fax: (+420) 585 428 186, e-mail: info@tenzovahy.cz  |  Web site design Uzitecnyweb.cz